NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šie noteikumi ir sastādīti, lai palīdzētu Jums iegādāties produktus, izmantojot cbweedlatvia.lv e-veikalu.

Papildus esošajiem noteikumiem, tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces ar cbweedlatvia.lv e-veikala starpniecību, regulē arī Latvijas Republikas spēkā esoši tiesiskie akti.

Lai iepirkšanās e-veikalā būtu vienkārša, ir nepieciešams, lai pirms pirkuma veikšanas Jūs iepazītos ar cbweedlatvia.lv e-veikala lietošanas noteikumiem.

1. VISPĀRĪGI

 • 1.1 Klients ir pakalpojuma lietotājs, kas e-veikalā www.cbweedlatvia.lv noformē pasūtījumu un identificē sevi, veicot pasūtījumu, ievadot savus personas datus.
 • 1.2 E-veikals ir uzskatāms tikai, kā informatīvs un preces rezervēšanas vietne. Preci nekādā veidā nepiegādājam.
 • 1.3 SIA TL GROUP ir tiesības vienpusēji grozīt lietošanas noteikumus un jebkurā brīdī veikt grozījumus piedāvājamajā E-veikala pakalpojumā, par to iepriekš rakstiski neinformējot pakalpojuma lietotāju.

2. PAKALPOJUMA LIETOTĀJS

 • 2.1 Pakalpojuma lietotājs var būt:
  • 2.1.1 Fiziska persona, kura ir vismaz 18 gadus veca
  • 2.1.2 Juridiska persona
 • 2.2 Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņš ir vismaz 18 gadus veca fiziska persona.
 • 2.2.1 Izrietot no iepriekšminētā, SIA TL GROUP ir saprātīgi paredzēt, ka pakalpojuma lietotājs ir vismaz 18 gadus veca persona.
 • 2.3 SIA TL GROUP ir tiesības atteikties no preču pārdošanas, ja tā uzzina, ka pakalpojuma lietotājs ir fiziska persona, kura ir jaunāka par 18 gadiem.
 • 2.4 Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņš pirms pirkšanas-pārdošanas darījuma veikšanas ir iepazinies ar cbweedlatvia.lv e-veikala lietošanas noteikumiem un piekrīt tos izpildīt.

3. CENAS

 • 3.1 Visas E-veikalā esošās cenas ir norādītas eiro valūtā.
 • 3.2 SIA TL GROUP ir tiesības jebkurā laikā mainīt e-veikalā attēlotās cenas.

4. PRECES

 • 4.1 E-veikalā attēloto preču pieejamība var mainīties atbilstoši noliktavā esošajam stāvoklim vai saistībā ar tehniskām problēmām e-veikala programmās.
 • 4.3 Produkta informācija tiek pārbaudīta un pilnveidota regulāri. Dati pēc Jūsu pēdējā apmeklējuma var būt tikuši atjaunoti.

5. PIRKUMA VEIKŠANA

 • 5.1 Iegādājoties preces cbweedlatvia.lv e-veikalā, rīkojieties šādi:
  • 5.1.1 Izvēlieties vēlamās preces un ievadiet pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi);
  • 5.1.2 Pēc pasūtījuma noformēšanas, mēs Jums uz e-pastu atsūtīsim pasūtījuma apstiprinājumu;
  • 5.1.3 (1) Samaksājiet par preci , izmantojot jums ērtāko maksāšanas veidu

6. GARANTIJAS UN PRASĪBĀM NEATBILSTOŠU PREČU ATGRIEŠANA

 • 6.1 SIA TL GROUP atbild par preču neatbilstību prasībām un trūkumiem.
 • 6.2 SIA TL GROUP neatbild par:
  • 6.2.1 Produkta pasliktinājumos/bojāšanos, kas radies Jūsu vainas dēļ;
  • 6.2.2 par trūkumiem, kas ir radušies, preci lietojot nepareizi;
  • 6.2.3 par preces normālu fizisku nodilumu, to lietojot pie normāliem apstākļiem.
 • 6.3 Atgriežot prasībām neatbilstošu preci, par preci samaksātā summa tiks pārskaitīta uz Jūsu norādīto bankas kontu vēlākais 30 dienu laikā no brīža, kad esat atkāpies no pasūtījuma, un kad ir saņemts paziņojums par atkāpšanās vēlmi.

7. PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE

 • 7.1 Visi klienta personas dati, kas ir iegūti, veicot pirkumu e-veikalā, tiek apstrādāti kā konfidenciāla informācija.
 • 7.2 Personas datu avots ir klientu attiecību rašanās e-veikalā, reģistrējot pasūtījumu.
 • 7.3 Jautājot kartes datus, tiek izmantoti droši datu sakari un drošības sistēmas. Kriptēts datu sakaru kanāls ar bankām nodrošinās Jūsu personas datu un bankas rekvizītu drošību. Pakalpojuma sniedzējs ievadītos kartes datus neredz. Apmaksas veikšanas brīdī kartes pārvaldītāja kartes datu ievadīšana notiek kartes pārvaldītāja Karšu centra serverī esošajā datubāzē, un dati tiek saglabāti arī Karšu centrā esošajā serverī.
 • 7.4SIA TL GROUP apņemas nepārsūtīt personas datus nepiederošām personām.
 • 7.5 Jums ir tiesības pārbaudīt ar Jums saistītos personas datus vai arī tos mainīt, vai arī lūgt tos likvidēt.
 • 7.6 Noformējot pasūtījumu e-veiklā www.cbweedlatvia.lv, Jūs sniedzat SIA TL GROUP piekrišanu nosūtīt piedāvājumus uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Pasūtījuma laikā, Jūs varat atteikties no piedāvājumu saņemšanas.
 • Visa informācija mājaslapā vai citos rakstītos dokumentos no CBWEED ir ļoti rūpīgi sagatavota. Jebkurā gadijumā, CBWEED nevar garantēt, ka visa informācija ir pareiza, pabeigta vai jaunākā. CBWEED drīkst mainīt visu informāciju, mājaslapā vai citos rakstītos avotos, bez iepriekšēj brīdinājuma. Jūs piekrītat, ka tā ir Jūsu atbildība pārbaudīt visu informāciju vai izmaiņas.
 • Visa informācija, ko piedāvā CBWEED mājaslapā, vai pasniegta jebkurā citā veidā, par produktiem un pakalpojumiem, ir tikai priekšstata gūšanai, to nedrīkst uztvert kā medicīnisku ieteikumu vai padomu. Visi klienta pieņemtie lēmumi, par produkcijas lietošanu ir paša klienta personīgā atbildība.
 • CBWEED mājaslapa var, dažreiz, var izsludināt īpašas akcijas, sakarā ar preci un pakalpojumiem. Mums ir tiesības labot, aizliegt vai pilnībā izņemt šādus pakalpojumus un akcijas pēc mūsu ieskatiem.
 • Mums ir tiesības, bet nav pienākums, skatoties pēc mūsu viedokļa un bez pamatojuma, apturēt produkcijas pārdošanu vai sniegt informāciju individuālam klientam, trešajām personām, vai noteiktās valstīs, kā arī reģionālās jurisdikcijās.
 • Mēs nevaram garantēt, ka mūsu mājaslapa un pakalpojumi var būt bez kļūdām. Nesaskaņu ziņa CBWEED sazināsies ar klientu lai atrastu atbilstošu risinājumu.