Asmens duomenų tvarkymas

Internetinės parduotuvės https://cbweedlatvia.lv asmens duomenų valdytojas yra „SIA IGONUS“.

Kokie asmens duomenys tvarkomi?

– vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

– prekių pristatymo adresas;

– Banko sąskaitos numeris;

– prekių ir paslaugų sąnaudos bei su mokėjimų atlikimu susiję duomenys (pirkimų istorija);

– klientų aptarnavimo duomenis.

Kokiu tikslu tvarkomi asmens duomenys?

Asmens duomenys naudojami klientų užsakymams tvarkyti ir prekėms pristatyti.

Pirkimų istorija (pirkimo data, prekė, kiekis, kliento duomenys) naudojama įsigytų prekių ir paslaugų ataskaitai sudaryti bei kliento pasirinkimams analizuoti.

Banko sąskaitos numeris naudojamas grąžinant mokėjimus klientui.

Asmens duomenis, tokius kaip elektroninio pašto adresas, telefono Nr. ir kliento vardas yra tvarkomi sprendžiant klausimus, susijusius su prekių ir paslaugų teikimu (pagalba klientams).

Internetinės parduotuvės vartotojo IP adresą ar kitus tinklo identifikatorius tvarko internetinė parduotuvė (kaip informacinė visuomenė).
paslaugos teikimo tikslu, taip pat interneto svetainės naudojimo statistikai.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi su klientu sudarytos sutarties vykdymo tikslu.

Asmens duomenys tvarkomi teisinių įsipareigojimų vykdymo (pavyzdžiui, apskaitos tikslais ir vartotojų ginčų sprendimo) tikslu.

Gavėjai, kuriems siunčiami asmens duomenys

Asmens duomenys siunčiami internetinės parduotuvės klientų aptarnavimo tarnybai pirkimų ir pirkinių istorijos administravimui bei klientų problemų sprendimui.

Vardas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas siunčiami kliento pasirinktam transporto paslaugų teikėjui. Jei prekė pristatoma per kurjerį, kartu su kontaktine informacija siunčiamas ir kliento adresas.

Jeigu internetinės parduotuvės apskaitą vykdo atitinkamas paslaugų teikėjas, tai asmens duomenys siunčiami paslaugų teikėjui apskaitai.

Asmens duomenys gali būti siunčiami informacinių technologijų paslaugų teikėjams, jei tai būtina internetinės parduotuvės ar duomenų saugojimo paslaugos funkcionalumui užtikrinti.

Saugumas ir prieiga prie duomenų

Asmens duomenys saugomi vebamajutus.ee serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių teritorijoje. Duomenys gali būti siunčiami į šalis, kurių duomenų apsaugos lygį Europos Komisija įvertino kaip pakankamą, taip pat JAV įmonėms, kurios prisijungė prie Privatumo skydo .

Prieigą prie asmens duomenų turi internetinės parduotuvės darbuotojai, kurie gali susipažinti su asmens duomenimis siekdami išspręsti techninius su internetinės parduotuvės naudojimu susijusius klausimus, taip pat teikti klientų aptarnavimo paslaugas.

Internetinė parduotuvė imasi atitinkamų fizinių, organizacinių ir informacinių-techninių saugumo priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos ir atskleidimo.

Asmens duomenų siuntimas internetinės parduotuvės asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, transporto ar duomenų saugojimo paslaugų teikėjams) vyksta tarp internetinės parduotuvės ir tvarkytojų sudarytų sutarčių pagrindu. Tvarkytojai, tvarkydami asmens duomenis, privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones.

Supažindinimas su asmens duomenimis ir duomenų taisymas

Susipažinti su asmens duomenimis ir atlikti taisymus galima internetinės parduotuvės vartotojo profilyje. Jei pirkimas buvo atliktas be vartotojo abonemento, susipažinti su asmens duomenimis galima per klientų aptarnavimo tarnybą.

Sandėliavimas

Uždarius internetinės parduotuvės vartotojo paskyrą, asmens duomenys ištrinami, išskyrus atvejį, kai tokie duomenys turi būti saugomi apskaitos tikslais arba vartotojų ginčams spręsti.

Jei internetinėje parduotuvėje perkama be kliento paskyros, pirkinių istorija saugoma trejus metus.

Iškilus nesutarimams, susijusiems su mokėjimais ir vartotojų ginčais, asmens duomenys saugomi iki pretenzijos įvykdymo arba iki ieškinio senaties termino pabaigos.

Apskaitai reikalingi asmens duomenys saugomi septynerius metus.

Ištrynimas

Asmens duomenis galima ištrinti prisijungus prie savo internetinės parduotuvės paskyros ir pasirinkus meniu „Mano paskyra“.

Norėdami ištrinti asmens duomenis, taip pat galite rašyti el.paštu: info@cbweedlatvia.lv

Perdavimas

Į elektroniniu paštu pateiktus prašymus dėl asmens duomenų perdavimo atsakoma ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Klientų aptarnavimo tarnyba patikrina asmens tapatybę ir informuoja, kokius asmens duomenis galima perduoti.

Tiesioginės rinkodaros komunikacijos

Pašto adresas ir telefono numeris naudojami tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti, jei klientas davė atitinkamą sutikimą. Jei klientas nenori gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, jis turėtų spustelėti atitinkamą nuorodą el. pašto poraštėje arba susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.

Jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros (profiliavimo) tikslu, klientas turi teisę pareikšti prieštaravimus dėl pirminio ir vėlesnio jo asmens duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, susijusį su tiesiogine rinkodara, informuodamas klientų aptarnavimo tarnybą el. -Paštas (atitinkama informacija turi būti pateikta aiškiai ir atskirai nuo bet kokios kitos informacijos).

Ginčų sprendimas

Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, sprendžiami per klientų aptarnavimo tarnybą (KONTAKTINĖ INFORMACIJA). Priežiūros institucija yra Estijos duomenų apsaugos inspekcija.

Privatumo politikos sąlygos ir pataisos

Naudodamiesi mūsų svetaine arba užpildydami lojalumo paraišką, patvirtinate, kad perskaitėte šias sąlygas ir su jomis sutinkate. Pasiliekame teisę prireikus keisti bendrąsias privatumo politikos sąlygas, informuodami visus nuolatinius klientus ir suteikdami prieigą prie naujausios privatumo politikos mūsų svetainėje.

Dėl visų klausimų ar problemų, susijusių su privatumo politika ar duomenų tvarkymu, prašome susisiekti su mumis rašydami el. pašto adresu: info@cbweedlatvia.lv